Τα Καλά Νέα Του ΟΥΡΑΝΟΥ
Τα Καλά Νέα Του ΟΥΡΑΝΟΥ
Ο Θεός θέλει να μας γεμίσει με την θεραπεία Του, την ειρήνη Του, την αγάπη Του!
/

Κατά Ματθαίο άγιο ευαγγέλιο 11:28 -30 “Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε φορτωμένοι, και εγώ θα σας αναπαύσω. Σηκώστε επάνω σας τον ζυγό μου, και μάθετε από μένα· επειδή, είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά· και θα βρείτε ανάπαυση μέσα στις ψυχές σας. Επειδή, ο ζυγός μου είναι καλός, και το φορτίο μου ελαφρύ.” Ο Θεός θέλει να μας γεμίσει με την θεραπεία Του, την ειρήνη Του, την αγάπη Του, να πάρει από πάνω μας όλα τα βάρη που δεν μπορούμε να σηκώσουμε και να έχουμε την παρουσία και την δύναμη Του Αγίου Πνεύματος κάθε μέρα στην ζωή μας!

Κοινοποίηση