Τα Καλά Νέα Του ΟΥΡΑΝΟΥ
Τα Καλά Νέα Του ΟΥΡΑΝΟΥ
Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ!!!
/

Η ημέρα της Πεντηκοστής! Η δωρεά Του Αγίου Πνεύματος! Είναι για ΣΗΜΕΡΑ??? ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΝΑΙ!!!!!! Πράξεις Αποστόλων 2:4 “Kαι έγιναν όλοι πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα, και άρχισαν να μιλούν ξένες γλώσσες, όπως το Πνεύμα έδινε σ’ αυτούς να μιλούν.” “Το δώρο Του Θεού είναι η ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ!!” Ο Θεός να σας ευλογεί σε ΟΛΑ!!!

Κοινοποίηση