Επιλογή Σελίδας
Τα Καλά Νέα Του ΟΥΡΑΝΟΥ
Τα Καλά Νέα Του ΟΥΡΑΝΟΥ
Γνωρίζεις τι είναι Η ΠΙΣΤΗ? Γνωρίζεις ποια πίστη δέχεται Ο ΘΕΟΣ? Γνωρίζεις πώς μεγαλώνει η ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ??
/
Γνωρίζεις τι είναι Η ΠΙΣΤΗ? Γνωρίζεις ποια πίστη δέχεται Ο ΘΕΟΣ? Γνωρίζεις πώς μεγαλώνει η ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ??
Ρωμαίους επιστολή 10:17: “Eπομένως, η πίστη είναι διαμέσου τής ακοής· η δε ακοή διαμέσου τού λόγου τού Θεού.”
Η πίστη έρχεται και μεγαλώνει μέσα μας με τον λόγο Του Θεού, με την αγάπη Του Θεού Πατέρα, με την εκζήτηση Του Ιησού Χριστού και με την κοινωνία Του Αγίου Πνεύματος!!