Τα Καλά Νέα Του ΟΥΡΑΝΟΥ
Γνωρίζεις τι είναι Η ΠΙΣΤΗ? Γνωρίζεις ποια πίστη δέχεται Ο ΘΕΟΣ? Γνωρίζεις πώς μεγαλώνει η ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ??
Loading
/
Γνωρίζεις τι είναι Η ΠΙΣΤΗ? Γνωρίζεις ποια πίστη δέχεται Ο ΘΕΟΣ? Γνωρίζεις πώς μεγαλώνει η ΠΙΣΤΗ ΣΟΥ??
Ρωμαίους επιστολή 10:17: “Eπομένως, η πίστη είναι διαμέσου τής ακοής· η δε ακοή διαμέσου τού λόγου τού Θεού.”
Η πίστη έρχεται και μεγαλώνει μέσα μας με τον λόγο Του Θεού, με την αγάπη Του Θεού Πατέρα, με την εκζήτηση Του Ιησού Χριστού και με την κοινωνία Του Αγίου Πνεύματος!!
Κοινοποίηση